Què és un ESB i què és SOA

"An excellent description of system-of-systems thinking", Alyssa Coghlan

Available in Català, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, and 한국어.

Els acrònims ESB i SOA, íntimament relacionats, són sovint una font de confusió. ESB correspon a Enterprise Service Bus (Bus de Serveis Corporatius), i SOA a Service Oriented Architecture (Arquitectura Orientada a Serveis)

Això per si sol no explica gran cosa així que a continuació se n'exposa més informació en llenguatge estàndard, sense entrar en tecnicismes empresarials.

Tota la veritat

Pensem en què passa quan entrem a l'aplicació web del nostre banc:

 1. Es mostra el nostre nom
 2. Apareix el balanç del nostre compte
 3. Es mostren els nombres de les nostres targetes de crèdit de de dèbit
 4. Podem veure una llista dels nostres fons d'inversions
 5. Se'ns mostra una llista pre-computada de crèdits i hipoteques en els que podríem estar interessats

Si hi pensem bé, és molt probable que totes aquestes peces provinguin de sistemes i aplicacions diferents, cada una de les quals exposa les seves dades mitjançant algun tipus d'interfície (REST, JSON, AMQP, SOAP, FTP, CSV, en realitat és indiferent):

 • No. 1 ve d'un CRM corrent en Linux i Oracle
 • No. 2 ve d'un sistema en COBOL sobre un ordinador central en z/OS
 • No. 3 diuen que ve d'un ordinador central, però volen dir gaire cosa a part de que prefereixen un CSV abans que qualsevol altre cosa
 • No. 4 ve d'una barreja de PHP i Ruby corrent sobre Windows
 • No. 5 ve de PostgreSQL, Python i Java corrent sobre Linux i IBM System i

La qüestió és, com podem fer que l'aplicació web sigui capaç de parlar amb les interfícies 1-5? Bé, en realitat ho evintarem

Aquesta és la base fonamental per assegurar que entorns com aquests son escalables sobre múltiples sistemes. Evitem que tots els sistemes hagin de parlar entre ells directament

En el diagrama següent, cada invocació a un servei d'un sistema diferent és representada en una línia de diferent amplada o estil:

Convé remarcar que ni tan sols hem mostrat cap procés a alt nivell (l'App1 invoca l'App2 i o l'App3 o l'App5 en funció de si la resposta rebuda anteriorment de l'App6 ha tingut èxit, de manera que l'App4 pugui més endavant fer servir les dades produïdes per l'App2, però això només si l'App1 no indica el contrari.).

Noti's també que no hem parlat en cap moment de servidors - cada un dels sistemes pot estar corrent en 10 servidors físics diferents, de manera que hi hauria com a mínim 60 components físics parlant entre ells.

En aquest punt, es plantegen algunes preguntes evidents:

Com separem les interfícies? Com planifiquem els desplegaments? Com coordinem les actualitzacions o parades planificades si cada aplicació és mantinguda per equips, proveïdors o departaments diferents i la meitat dels desenvolupadors originals ja han deixat l'empresa?

I si considereu que 6 aplicacions encara es poden gestionar, què passarà si en són 30?

En podreu gestionar 400? I 2000? Cada aplicació pot ser un ecosistema únic que requereixi 10 servidors o altres dispositius per córrer, de manera que això serien 20.000 parts mòbils escampades per múltiples continents amb tot tipus de barreres tècniques o culturals, cada part pretenent intercanviar missatges i conversar constantment i incessant amb cada una de les altres sense aturar-se mai. (Us en proporcionarem un diagrama).

Aquesta situació té un nom: Un embull.

Com podem desfer aquest embull?

El primer que s'ha de fer és admetre amb sinceritat que la situació se'ns ha escapat de les mans. Això permet cercar una solució sense sentir-se massa culpable. D'acord, ha passat. No sabíem com fer-ho millor, però ara tenim l'oportunitat de posar-hi ordre.

Això pot traduir-se en un canvi en l'organització del departament de TIC però una altre pas és adonar-se de que els sistemes i les aplicacions no han sigut creades solament per enviar dades amunt i avall. La seva finalitat és donar suport als processos de negoci, independentment de quin sigui aquest negoci: finances, enregistrament d'àudio, aparells de radiolocalització, qualsevol cosa.

Un cop tenim aquests dos punts clarament definits podem començar a pensar en construir o redissenyar els nostres sistemes en termes de serveis.

Un servei és quelcom interessant, reutilitzable i atòmic que un sistema ofereix a altres aplicacions que desitgin fer-ne un bon ús, però mai és exposat directament seguint un patró punt-a-punt. Aquesta és la definició més curta possible que en manté el significat.

Si una funcionalitat determinada d'un sistema satisfà aquests 3 requeriments, és a dir, si és:

 • I nteressant

 • R eutilitzable

 • A tòmic

aleshores és molt probable que pugui ser exposada com a servei a altres sistemes, tot i que mai directament.

Desenvolupem aquest concepte IRA mitjançant un parell d'exemples.

VariableNotes
EntornEl CRM d'una companyia d'electricitat.
FuncionalitatRetornar una llista de clients que eren actius en un portal d'autoservei el 3er trimestre de 2022.
És interessant?Sí, força interessant. Això es pot fer servir per generar tot tipus d'informes i estadístiques.
És reutilitzable?No, en realitat no. Tot i que es podria fer servir per a crear construccions de més alt nivell, com podrien ser estadístiques per a tot l'any, és clar que això no serà gaire necessari al 2028.
És atòmic?Probablement sí. Si hi ha serveis similars per la resta de trimestres, serà possible fer una ullada a tot l'any.
Com fer-ho IRA?1) Fer que accepti dates d'inici i final del període en comptes de limitar-ho a només un trimestre. 2) Fer que accepti aplicacions arbitràries, no només el portal web, fent que l'aplicació en la que estem interessats sigui un paràmetre d'entrada en comptes d'un valor de codificació fixa.
VariableNotes
EntornBotiga online
FuncionalitatRetornar tota la informació que s'hagi recol·lectat mai sobre un client donat.
És interessant?Bé, sí. Si tens hi tenim un accés complet sempre en podem escollir la part que realment necessitem.
És reutilitzable?Curiosament, en realitat no. Hi haurà molt poques aplicacions, per no dir cap, que estiguin interessades en totes i cada una de les dades.
És atòmic?Sens dubte no. Una funcionalitat tan àmplia no pot no estar lògicament composada de dotzenes de parts més petites.
Com fer-ho IRA?1) Dividir-ho en parts més petites. Pensem en què descriu a un client - tenen les adreces, telèfons, productes preferits, mètodes de contacte de preferència i probablement moltes coses més - cada una d'aquestes hauria de ser retornada per un servei diferent. 2) Fer servir l'ESB per crear serveis composats a partir dels atòmics.
VariableNotes
EntornUn CRM qualsevol, en qualsevol lloc
FuncionalitatActualitzar la columna CUST_AR_ZN de la taula C_NAZ_AJ després de que algú hagi creat un compte.
És interessant?En absolut. Això és una funcionalitat interna del CRM. Ningú amb dos dits de front vol interactuar amb una funcionalitat de tant baix nivell.
És reutilitzable?Sí, probablement. Un compte es pot crear per múltiples canals, per tant això sembla reutilitzable.
És atòmic?Ho sembla, si. No és més que una operació UPDATE en una columna d'una taula.
Com fer-ho IRA?No val la pena ni pensar en convertir això en un servei. No és interessant. Ningú vol pensar en columnes i taules particulars d'un sistema. Això són detalls intrínsecs del CRM, així que tot i ser reutilitzable i atòmic, no té sentit oferir un servei sobre això. És responsabilitat exclusivament nostra, del CRM, pensar en això. No fem carregar a ningú més amb això.
VariableNotes
EntornUna empresa de telecomunicacions mòbils
FuncionalitatRecarregar una targeta de prepagament en un sistema de facturació.
És interessant?Molt. Tothom vol fer-ho servir, a través de missatges de text, sistemes de resposta de veu interactiva, missatgeria instantània, portals web, targetes de regal, etc.
És reutilitzable?Molt reutilitzable. Pot formar part de tota mena de processos de més alt nivell.
És atòmic?Si, des del punt de vista de l'aplicació que gestiona les trucades, la targeta es pot recarregar o no. Que el sistema de facturació implementi aquesta funcionalitat en varis passos és irrellevant. Des d'una perspectiva de negoci això és un servei atòmic, indivisble que servit pel sistema de facturació.
Com fer-ho IRA?Ja és IRA.

Si hem programat en algun moment dels últims 50 anys, a aquestes alçades és clar que exposar un servei és precisament com exposar una API des d'una part del codi cap a una altra. La única diferència és que no hem de gestionar submòduls d'un sistema en particular, estem operant a nivell d'un entorn sencer amb diversos sistemes

Fent disponibles els serveis d'un ESB en una SOA

Ara que ja sabem que els sistemes no intercanvien informació directament i entenem el que és un servei, ja podem començar a fer ser un ESB.

Ara esdevé responsabilitat de l'ESB exposar i invocar serveis els sistemes integrats. Així, en la majoria dels casos només serà necessari configurar un mètode d'accés, una interfície, entre cada sistema i l'ESB.

Per tant, si, com en el diagrama anterior, tenim 8 sistemes, hi haurà només 16 interfícies (una en cada direcció) per crear, mantenir i gestionar.

Sense un ESB tindríem 56 interfícies a tenir en compte i tractar (assumint que cada sistema parla amb cada un dels altres).

40 interfícies menys vol dir menys temps malgastat i més diners estalviats. I això serà una de les raons per les quals els nostres Divendres seran menys estressants.

Només aquest fet per sí sol ja ens hauria de fer considerar seriosament fer ús d'un ESB.

Si un sistema s'ha de reescriure, o canvia de propietari, o és repartit entre departaments o proveïdors, serà responsabilitat de qui manté l'ESB consolidar el canvi. Tots els altres sistemes ni tan sols ho notaran, ja que la seva interfície amb l'ESB seguirà intacta.

Quan comencem a respirar serveis IRA diàriament, podrem començar a pensar en serveis composats.

Recordeu el servei de tipus 'dona'm-tot-el-que-tinguis-sobre-aquell-client' que hem vist més amunt?

No era una bona idea crear-lo, però a vegades no podrem evitar haver de tractar amb aplicacions client que necessiten informació agregada i resumida. Serà aleshores la gent de l'ESB la que serà responsable d'escollir els millors serveis atòmics a partir dels quals muntar-ne un de composat per aquell sistema en particular que requereix aquest conjunt d'informació agregada.

Amb el temps, tota la organització començarà a entendre que ara ja no es tracta de taules de base de dades, fitxers, lots, funcions, rutines o registres. Ara es tracta d'una arquitectura centrada en els serveis interessants, reutilitzables i atòmics que les aplicacions ofereixen a l'ESB.

La gent ja no pensarà que les aplicacions i els sistemes s'envien coses els uns als altres. Veuran l'ESB com una porta d'accés universal a serveis interessants que els seus propis sistemes poden fer servir. I ni tan sols hauran de preocupar-se de qui proveeix aquell servei exactament, ja que els seus sistemes només es relacionaran amb l'ESB.

Això duu temps, paciència i esforç coordinat, però és factible.

Però hem de vigilar amb...

La millor manera d'arruïnar tot el concepte de SOA és desplegar un ESB i esperar que els problemes es dissolguin per si sols. Així que, tot i seguir essent una idea fantàstica, instal·lar un ESB sense fer res més no servirà per gran cosa, per desgràcia.

En el millor dels casos, amagar quelcom sota l'estora, com en el diagrama següent, no tindrà cap implicació.

La gent del departament de IT odiarà el sistema i els gerents al principi toleraran un ESB com un no fill de la família, però més endavant es convertirà en motiu de rialla. "Què, la nova vareta màgica? Hahaha".

Aquestes conseqüències son inevitables si un ESB no és part d'un pla superior de canviar realment les coses.

Aleshores, un ESB és només per bancs o similars?

No, en absolut. És una bona opció en qualsevol situació que requereixi la cooperació de múltiples fonts de dades i mètodes d'accés per tal d'assolir un resultat interessant.

Per exemple, recopilar les últimes mesures d'alguns sensors termals i publicar-los per diversos canals, com alertes per correu electrònic i una aplicació per a smartphone, sona com un bon escenari per una plataforma d'integració.

Consultar periòdicament i supervisar si totes les instàncies d'una aplicació crítica estan funcionant i, si no és així, executar un script preconfigurat al mateix temps que s'envia un missatge de text als administradors també sona encertat.

Tot el que necessiti integrar-se en un entorn clar i ben definit és possiblement un bon escenari per un ESB. Però, com sempre, decidir si quelcom és realment la peça ideal sorgirà de l'experiència. Naturalment, l'equip que hi ha darrera de Zato pot ajudar.

Però havia sentit que SOA anava de XML, SOAP i web services

Si, això és el que certa gent volen que creieu.

Si la gent o els proveïdors amb els que heu treballat feien coses com codificar en BASE64 un fitxer CSV i enviar-vos-el en un missatge SOAP amb seguretat SAML2 és força comprensible que us n'hàgiu fet aquesta idea.

XML, SOAP i els Serveis Web tenen els seus propis usos però, com tot, poden ser mal utilitzats.

SOA consisteix en una arquitectura neta i gestionable. Que un servei en particular pugui fer servir SOAP o no és força irrellevant. Des del punt de vista d'arquitectura, SOA seguirà essent una opció vàlida fins i tot si no s'utilitza ni un sol servei SOAP.

Encara que un arquitecte dissenyi un edifici preciós, no pot fer gran cosa en quant al color de pintura que la gent esculli per pintar els interiors.

Per tant no, SOA no consisteix gaire en XML, SOAP i Serveis Web. Aquests es poden fer servir però la història que hi ha al darrera és quelcom més que això.

Així doncs, us animem a convidar amablement els vostres companys escarriats a llegir aquest article per fer-los entendre en què consisteix SOA realment.

I hi ha més coses

Aquest capítol cobreix només els punts més bàsics, però tot i així hauria de proporcionar-vos una visió clara sobre quina forma tenen un ESB i una SOA i què es necessita per implementar-ho amb èxit.

Altres temes, no tractats aquí, inclouen, però no es limiten a:

 • Com obtenir recolzament des de la direcció per un ESB
 • Com trobar arquitectes SOA per muntar equips analítics
 • Introduir un Model de Dades Canònic (Canonical Data Model - CDM) en una organització
 • Indicadors de Rendiment Clau (Key Performance Indicators - KPI) - ara que disposeu d'un mètode comú i unificat d'oferir serveis entre diversos sistemes, hauríeu de començar a supervisar i avaluar què us està arribant realment.zato_docs_env
 • Gestió de Processos de Negoci (Business Process Management - BPM) - com i quan escollir una plataforma BPM per orquestrar els serveis (resposta - no massa aviat, més val familiritzar-se primer amb com construir serveis macos i adorables)
 • Què fer amb sistemes que no tenen APIs? P.e. hauria d'accedir un ESB directament les seves bases de dades? (resposta - depen, no hi ha cap regla d'or)

Aleshores, què és Zato exactament?

Zato és un ESB i servidor d'aplicacions escrit en Python i es pot fer servir per construir programari intermediari (middleware, en anglès) i sistemes de backend.

Fer servir Python i Zato vol dir que sou més productius i necessiteu dedicar menys en futileses.

Zato ve ser escrit per pragmàtics per a pragmatistes. No és simplement un altre sistema muntat ràpidament per alguna companyia aprofitant la moda dels conceptes ESB i SOA.

De fet, va se construït a partir de l'experiència pràctica d'apagar focs provocats per sistemes d'aquesta mena. En realitat, els autors de Zato han dedicat tant temps a fer-se càrrec d'aquests sistemes horrorosos, que s'han tornat virtualment immunes a cap foc.

Aquesta és la forja de la qual Zato va sorgir i aquest és el motiu pel qual pot oferir una productivitat i facilitat d'ús inigualades en cap altre solució remotament similar.

A reveure there!